HATRANS ALGEMENE VOORWAARDEN


Aansprakelijkheid en toepasselijkheid

HATRANS ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INLEIDING 

Wij zijn Hatrans Logistic Services uit Oldenzaal. Hatrans verzorgt alle logistieke oplossingen. Hatrans is persoonlijk en betrokken en heeft de overkoepelende kracht van een allround logistiek dienstverlener. Wij maken graag heldere afspraken, daarom staan onze voorwaarden in een normaal lettertype op één A4-tje. Heldere taal, geen poespas dat past bij ons. 

 

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN EN EXPEDITIE 

2.1. Op al onze offertes, opdrachten en diensten zijn de FENEX Nederlandse Expeditie voorwaarden versie 2018 van toepassing. De FENEX Condities horen we je vragen? FENEX is dé brancheorganisatie voor expediteurs. De meest recente versie van de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam onder nummer 23-2018 en Rotterdam onder nummer 16/2018. 

2.2. Expeditie? De term expeditie leggen wij graag even uit. Wij vervoeren zelf niet, maar sluiten voor jou vervoerovereenkomsten met door ons – al dan niet in samenspraak met jou als klant – geselecteerde vervoerders. (Wij hebben dan ook geen eigen vrachtwagens, vliegtuigen, treinen of schepen) In het Burgerlijk Wetboek noemen ze dit een expediteur. Voor de duidelijkheid: wij doen vervoeren en zijn expediteur. 

2.3. Om een eventuele discussie te voorkomen; louter en alleen zijn deze Hatrans voorwaarden en de FENEX Condities van toepassing. Wij wijzen eventuele andere inkoopvoorwaarden of inkoopcondities uitdrukkelijk van de hand. 

2.4. Als wij een verschil van inzicht hebben, dan proberen wij in goed overleg tot op een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is een Nederlandse rechtbank exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Het arbitragebeding in de FENEX-condities is niet van toepassing. 

3. VERVOEROVEREENKOMSTEN, SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID 

3.1. Op de vervoerovereenkomsten die wij voor onze opdrachtgevers sluiten zijn verdragen, wetten en regels van toepassing. Ook hanteren de door ons ingeschakelde vervoerders algemene voorwaarden. Het is eenvoudig verdwalen in dat woud van regels en voorwaarden. Daarbij is de aansprakelijkheid van de vervoerders vastgesteld aan de hand van de regels die (inter)nationaal gelden. Die aansprakelijkheid is vaak beperkt (tot “limieten”). De limieten zijn meestal afhankelijk van het gewicht van de goederen. Een overzicht van de geldende limieten en andere voorwaarden (zoals wachtkosten of de gevolgen bij het annuleren van vrachten) vind je op www.fenex.nl 

3.2. Bij de selectie van vervoerders vinden wij kwaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk. Toch gaat het zo af en toe mis en ontstaat er schade tijdens een transport. Wij zijn als expediteur niet aansprakelijk voor transportschade, maar Hatrans laat je natuurlijk niet in de kou staan. Wij helpen je om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Meestal is dit de door ons ingeschakelde vervoerder. 

3.3. Door de limieten kan het voorkomen dat de door ons ingezette vervoerder niet aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. Dit kan dus betekenen dat je niet de volledige schade vergoed krijgt! We bemiddelen graag in het afsluiten van een transportverzekering. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om tegen bijbetaling een afwijkende limiet of een bijzonder belang af te spreken met de vervoerder. Wij bespreken graag de mogelijkheden. 

4. BETALING EN VRACHTBRIEVEN 

4.1. Jij wil graag dat er op tijd geleverd wordt, wij willen graag op tijd betaald worden. Lijkt ons redelijk toch? Voor acceptatie van de opdracht checken wij onze klanten op kredietwaardigheid. Is de kredietwaardigheid voldoende? Dan krijg je 14 dagen betalingstermijn na factuurdatum. Is de kredietwaardigheid naar onze mening onvoldoende? Dan betaal je dus vooraf. Eventuele BTW en invoerrechten betaal je altijd direct, tenzij we anders overeenkomen! 

4.2. Afgetekende vrachtbrieven, CMR’s of andere Proof Of Deliveries sturen wij op verzoek na. Hatrans Voorwaarden – versie 2020.2

 

GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN EN LIMIETEN 

1. INLEIDING Op de vervoerovereenkomsten die wij voor onze opdrachtgevers sluiten zijn verdragen, wetten en regels van toepassing. Welke dat zijn hangt af van de transportmodaliteit, de laadplaats en de losplaats, de keuze voor een rechtstelsel en kan ook nog eens verschillen per vervoerder of carrier. Je kunt je voorstellen dat het transport van twee pallets binnen Nederland aan andere regels is gebonden dan een geconditioneerde zeevracht van Duitsland naar Japan. 

2. AANSPRAKELIJKHEID EN LIMIETEN De aansprakelijkheid van de vervoerders voor schade of verlies wordt vastgesteld aan de hand van de toepasselijke regels. Die aansprakelijkheid is vaak beperkt tot “limieten”. De limieten zijn meestal afhankelijk van het gewicht van de goederen. Die limieten hebben wij ook in het overzicht opgenomen. Let op; dit betreft dus niet onze aansprakelijkheid, maar die van de door ons ingeschakelde vervoerders. 

MODALITEIT BINNENLANDS GRENSOVERSCHRIJDEND WEG Boek 8 BW, vaak aangevuld met AVC CMR Verdrag, eventueel aangevuld met AVC limiet: € 3,40 / kg 8,33 SDR* /kg ZEE Boek 8 BW Hague-Visby Rules (wordt vervangen door Rotterdam Rules) limiet: 666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo 666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo BINNENVAART Boek 8 BW CMNI limiet: 666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo 666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo SPOOR Boek 8 BW COTIF-CIM 1999 limiet: 17 SDR* per kilogram 17 SDR* per kilogram LUCHT Boek 8 BW Verdrag van Montreal limiet 19 SDR* per kilogram 19 SDR* per kilogram *SDR = Special Drawing Rights / Speciale Trekkings Eenheid is een soort wisselkoers en is afhankelijk van de wisselkoersen op wereldniveau. 1 SDR staat ongeveer gelijk aan € 1,10 tot € 1,30. 

3. WACHTUREN EN WACHTKOSTEN Omdat we werken met verschillende vervoerders willen wij graag wat eenheid creëren met betrekking tot het doorbelasten van wachturen. Soms komt het namelijk voor dat het laden of lossen iets langer duurt dan gepland. Wij hanteren de volgende richtlijnen: < 3 Ldm - maximaal 30 minuten, < 6.5 Ldm - maximaal 75 minuten en ≤ FTL - maximaal 120 minuten. Lukt het laden of lossen niet binnen die tijd? Dan kunnen er wachtkosten ontstaan. Wij belasten doorgaans € 15,- per kwartier of € 450,- per wachtdag. In sommige gevallen moeten we hiervan afwijken, dit vermelden we dan bij de offerte. 

4. FOUTVRACHT OF ANNULEREN VAN VRACHTEN Soms moet er een vracht geannuleerd worden, dit noemen we een foutvracht. Dit is erg vervelend, met name voor de door ons ingeschakelde vervoerder. Hij heeft namelijk ruimte gereserveerd en zit nu met de gebakken peren. Ter compensatie hiervoor belasten wij 70% bij annuleren op de dag voor belading of 100% van de vrachtprijs op de dag van belading. Deze percentages zijn gebruikelijk in de branche. Disclaimer: We hebben niet de bedoeling om een volledig beeld te scheppen van alle regels die wij tegenkomen en waar je mee te maken kunt krijgen. Zo gebruiken veel vervoerders ook eigen algemene voorwaarden waar wij niet omheen kunnen. Bovendien passen alle regels, uitzonderingen en bijzonderheden simpelweg niet in één schemaatje.

We hopen alleen dat we je een stukje wijzer hebben gemaakt! Is er iets niet duidelijk? Vraag het ons!

Wij staan voor snel, punctueel en servicegericht!

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Hatrans is een internationale logistieke dienstverlener, gevestigd in Oldenzaal. Uw “persoonlijke partner” voor al uw logistieke vraagstukken.

Op basis hiervan vormen we een dynamische organisatie waar mensen hun creatieve vermogens kunnen inzetten. Onze gemotiveerde medewerkers vormen het fundament onder onze dienstverlening.

U bent verzekerd van een solide partner en we zijn gedurende het complete traject uw aanspreekpunt. Het is voor ons vanzelfsprekend om continu te investeren in onze mensen en hun vakkennis, in innovatieve technieken en geavanceerde communicatie- en automatiseringssystemen, zowel op kantoor als op de weg. Zo zijn we in staat om u een totaalpakket te bieden in logistieke dienstverlening.

Maak kennis met ons
Vast contactpersoon
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
45 jaar logistieke expertise

Neem contact op

Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
of
Ik wil een offerte