Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een vervoerder is beperkt aansprakelijk. Dat betekent dat u, de klant, in geval van schade, diefstal of kwijtraken van de zending niet zonder meer schadeloos wordt gesteld door de vervoerder. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de condities (AVC of CMR) waaronder het vervoer plaatsvond. Afhankelijk van de gekozen leveringsvoorwaarde kunt u hiervoor een goederentransportverzekering afsluiten. Als u slechts af en toe zendingen verstuurt die verzekerd moeten worden, kunt u ook per zending een verzekering afsluiten. Wij informeren u hier graag over.

CMR

Vervoersvoorwaarden met betrekking tot internationaal goederenvervoer over de weg (bij internationaal vervoer over de weg is het verplicht een cmr op te stellen.) De Vervoersovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief, de CMR

Verantwoording afzender:

De afzender is verantwoordelijk voor het correct invullen van de nummers 1 t/m 15 en 19 + 21 + 22, zie CMR

Aansprakelijkheid vervoerder

In principe is de vervoerder aansprakelijk voor verlies van en beschadiging aan de goederen welke ontstaan tussen het moment van inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van aflevering. Er zijn diverse uitzonderingen op deze hoofdregel waarvan de meest voorkomende zijn: schade als gevolg van een gebrekkige verpakking en schade voortvloeiend uit de aard van de goederen. De vervoerder is verplicht te controleren of het aantal colli overeenstemt met het aantal vermeld op de vrachtbrief, en of de verpakking op het oog deugdelijk is. Als de verpakking op het oog goed is en er ontstaat toch schade als direct gevolg van de gebrekkige verpakking dan is de afzender verantwoordelijk.

AANVULLENDE VERZEKERING

Alle grensoverschrijdende zendingen zijn verzekerd op basis van de CMR condities en alle zendingen binnen Nederland zijn verzekerd op basis van AVC verzekering.

Hatrans kan echter voor u elke zending aanvullend verzekeren op basis van de volledige goederenwaarde. Dit dient u per opdracht aan ons kenbaar te maken en wij zullen u dan per omgaande hiervoor de kosten opgeven.

Neem contact met ons op via info@hatrans.nl

Rembours

Indien de cmr vermeldt dat de goederen onder rembours worden verzonden en de zending is aan de geadresseerde afgeleverd zonder het remboursement te innen, is de vervoerder voor ten hoogste het remboursbedrag aansprakelijk.

Gevarengoed

Indien de afzender gevaarlijke goederen meegeeft, is hij verplicht de vervoerder in te lichten om welke gevaarlijke goederen het gaat. Laat de afzender dit na, dan is hij verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het transport van dit gevarengoed.

Schadevergoeding

De schadevergoeding die de vervoerder moet betalen kan nooit meer zijn dan 25 frank voor elk ontbrekend kilogram bruto-gewicht. Onder frank wordt verstaan de goudfrank met een gewicht van 10/31 gram van een gehalte van 0,900.

AVC Algemene Vervoerscondities 1983

De AVC condities gelden voor nationaal goederenvervoer over de weg

De condities voor AVC lijken erg op die van de CMR. Het grote verschil zit in de hoogte van de schadevergoeding. Voor de AVC geldt een vergoeding van €3,40 per kilogram gewicht. Bepalend is het gewicht vermeld op de vrachtpapieren.

Dit is een heel summiere samenvatting van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg en de Algemene Vervoerscondities. Voor de exacte tekst verwijzen wij u naar het verdrag en de condities. U kunt ook bij ons een kopie opvragen. Aan de tekst op deze internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij staan voor snel, punctueel en servicegericht!

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Hatrans is een internationale logistieke dienstverlener, gevestigd in Oldenzaal. Uw “persoonlijke partner” voor al uw logistieke vraagstukken.

Op basis hiervan vormen we een dynamische organisatie waar mensen hun creatieve vermogens kunnen inzetten. Onze gemotiveerde medewerkers vormen het fundament onder onze dienstverlening.

U bent verzekerd van een solide partner en we zijn gedurende het complete traject uw aanspreekpunt. Het is voor ons vanzelfsprekend om continu te investeren in onze mensen en hun vakkennis, in innovatieve technieken en geavanceerde communicatie- en automatiseringssystemen, zowel op kantoor als op de weg. Zo zijn we in staat om u een totaalpakket te bieden in logistieke dienstverlening.

Maak kennis met ons
Vast contactpersoon
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
45 jaar logistieke expertise

Vind snel uw logistieke oplossing

Neem contact op

Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
of
Ik wil ook mijn zendingen vervoeren