Eur1-Verklaring

Eur1-Verklaring

Eur1-Verklaring

Iedere zending naar een land buiten de Europese Gemeenschap dient te worden vergezeld van een originele factuur, al dan niet met een oorsprongsverklaring of Eur-1. Zonder factuur is het onmogelijk een exportdocument op te maken of goederen in te klaren.Het ontbreken van facturen brengt aanzienlijke vertraging met zich mee nog afgezien van extra kosten. Zendingen met een waarde van minder dan €6035,00 dienen vergezeld te zijn van een factuur met oorsprongsverklaring. Voor zendingen met een hogere waarde moet een Eur-1 formulier opgesteld worden.

De oorsprongsverklaring

De tekst van de oorsprongsverklaring moet letterlijk luiden:

In het Duits:

″Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE Ursprungswaren sind.″

In het Engels:

″The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CE preferential origin.″

De oorsprongsverklaring dient als volgt te zijn onderschreven:

  • Plaats en datum geschreven met blauwe inkt
  • Firmastempel en naam van degene die ondertekent
  • Handtekening geschreven met blauwe inkt

Voor zendingen naar Zwitserland moet de verklaring in het Duits opgesteld worden, voor Noorwegen in het Engels. In het algemeen kan gesteld worden dat de landen in Oost Europa de verklaring in het Duits willen en de Scandinivische landen de verklaring in het Engels.

Fiscale- en douane-processen

Als internationaal logistiek dienstverlener beschikken wij over een douane-afdeling met specialistische kennis van fiscale en douane-processen. Middels onze systemen klaren we goederen snel en efficiënt in, niet plaats en tijd gebonden in Europa. Ook verzorgen we desgewenst uw fiscale vertegenwoordiging.

Wij staan voor snel, punctueel en servicegericht!

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Hatrans is een internationale logistieke dienstverlener, gevestigd in Oldenzaal. Uw “persoonlijke partner” voor al uw logistieke vraagstukken.

Op basis hiervan vormen we een dynamische organisatie waar mensen hun creatieve vermogens kunnen inzetten. Onze gemotiveerde medewerkers vormen het fundament onder onze dienstverlening.

U bent verzekerd van een solide partner en we zijn gedurende het complete traject uw aanspreekpunt. Het is voor ons vanzelfsprekend om continu te investeren in onze mensen en hun vakkennis, in innovatieve technieken en geavanceerde communicatie- en automatiseringssystemen, zowel op kantoor als op de weg. Zo zijn we in staat om u een totaalpakket te bieden in logistieke dienstverlening.

Maak kennis met ons
Vast contactpersoon
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
45 jaar logistieke expertise

Vind snel uw logistieke oplossing

Neem contact op

Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
Verplicht veld.
of
Ik wil ook mijn zendingen vervoeren